Om

Holstebro Musikkorps er stiftet i november 2016 som et resultat af Holstebro Tambourkops DDS’ ønske om at træde ud af Det Danske Spejderkorps. Selv om orkestret ikke længere er et spejderorkester arbejdes der stadig med de samme værdier, som spejderbevægelsen bygger på.

Holstebro Musikkorps har en målsætning om at få flere børn og unge til at spille musik samt at bidrage positivt til kulturlivet i Holstebro Kommune.